Garanti- och försäljningsvillkor

Här kan du ladda ner våra försäljningsvillkor och garantisedel.

Garantivillkor

För att garantierna på ditt spabad skall gälla måste du ha skickat in det medföljande garantibeviset. Det är viktigt att du fyller i garantibeviset fullständigt och förvarar en kopia i säkert förvar.

Garantierna på ditt spabad är uppdelade i olika kategorier:

• 10 års garanti på ram/stomme, gäller kompositram.

• 6 års garanti på ram/stomme, gäller träram.

• 6 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage.

• 3 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage.

• 3 års garanti på jets.

• 2 års garanti på värmare.

• 2 års garanti på pumpmotor.

OBS! Garantin gäller inte förslitningsdetaljer som t.ex filter, lock, trapp, locklyft, UV-lampa, nackkuddar, lampor, tätningar och kullager i pumparna. Garantin gäller ej vid handhavandefel, t.ex vid felaktig användning av kemikalier.