Villkor & Garanti

För att garantierna på ditt spabad skall gälla måste du ha skickat in det medföljande garantibeviset. Det är viktigt att du fyller i garantibeviset fullständigt och förvarar en kopia i säkert förvar.

Garantierna på ditt spabad är uppdelade i olika kategorier:

• 10 års garanti på ram/stomme, gäller kompositram. • 6 års garanti på ram/stomme, gäller träram. • 6 års garanti på spabadets akryl. Gäller vid sprickor och läckage. • 3 års garanti på slang och rör. Gäller vid läckage. • 3 års garanti på jets. • 2 års garanti på värmare. • 2 års garanti på pumpmotor.

OBS! Garantin gäller inte förslitningsdetaljer som t.ex filter, lock, trapp, locklyft, nackkuddar, lampor, tätningar och kullager i pumparna. Garantin gäller ej vid handhavandefel, t.ex vid felaktig användning av kemikalier.